XT2L 160 TMA 80-800 3p F F, MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F 120kA 80A, MCCB ABB 1SDA067645R1, Đại lý phân phối ABB Việt Nam

Sơ lược về sản phẩm: 
– Dùng cho các ứng dụng yêu cầu dòng cắt cao
– Tiêu chuẩn: IEC 60947-2
– Có vị trí thể hiện trạng thái trip của MCCB
tag:

Nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hồ Chí Minh, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hà Nội, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bắc Ninh, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hải Phòng, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Đà Nẵng, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Quảng Nam, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Khánh Hoà, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Vũng Tàu, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Phú Mỹ, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bình Dương, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Đồng Nai, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Long An, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Cần Thơ, Đại lý   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Huế, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Việt Nam, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hồ Chí Minh, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hà Nội, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Đà Nẵng, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bắc Ninh, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hải Phòng, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Huế, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Ninh Bình, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Quảng Nam, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Khánh Hoà, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Dung Quất, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Vũng Tàu, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Đồng Nai, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Phú Mỹ, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bình Dương, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Vsip 1, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Vsip 2, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP I, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP II, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Biên Hoà, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Long An, nhà phân phối   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Cần Thơ, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Việt Nam, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hồ Chí Minh, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hà Nội, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bắc Ninh, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hải Phòng, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F  Huế , distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Đà Nẵng, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Quảng Nam, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Dung Quất, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Khánh Hoà, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bình Định, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Đồng Nai, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Vũng Tàu, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Phú Mỹ, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Cát Lái, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Biên Hoà, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bình Dương, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP 1, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP 2, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP I, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP II, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Long An, distributor   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Cần Thơ, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Việt Nam, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hồ Chí Minh, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hà Nội, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bắc Ninh, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hải Phòng, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Huế, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Quảng Nam, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Đà Nẵng, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bình Định, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Khánh Hoà, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bình Thuận, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Đồng Nai, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Vũng Tàu, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Cát Lái, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Phú Mỹ, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Biên Hoà, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bình Dương, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP 1, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP 2, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP I, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP II, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F khu công nghệ cao Quận 9, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F khu công nghiệp Tân Bình, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Long An, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Cần Thơ, nhà cung cấp   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F khu công nghiệp Amata Biên Hoà, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Việt Nam, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hồ Chí Minh, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hà Nội, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bắc Ninh, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Hải Phòng, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Huế, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Quảng Nam, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Đà Nẵng, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bình Định, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Dung Quất, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Khánh Hoà, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bình Thuận, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Đồng Nai, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Biên Hoà, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F khu công nghiệp Amata Biên Hoà, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F khu công nghệ cao quận 9, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP 1, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP 2, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP I, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F VSIP II, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Bình Dương, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F khu công nghiệp Tân Bình, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F khu công nghiệp Tân Tạo, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Long An, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Cần Thơ, nhà nhập khẩu   MCCB ABB XT2L 160 TMA 80-800 3p F F Kiên Giang

 

Nhà phân phối APTOMAT ABB, Đại lý APTOMAT ABB Việt Nam, Distributor APTOMAT ABB Việt Nam, Đại lý APTOMAT ABB, Đại lý APTOMAT ABB Hồ Chí Minh, Đại lý APTOMAT ABB Hà Nội, Đại lý APTOMAT ABB Bắc Ninh, Đại lý APTOMAT ABB Hải Phòng, Đại lý APTOMAT ABB Đà Nẵng, Đại lý APTOMAT ABB Quảng Nam, Đại lý APTOMAT ABB Khánh Hoà, Đại lý APTOMAT ABB Vũng Tàu, Đại lý APTOMAT ABB Phú Mỹ, Đại lý APTOMAT ABB Bình Dương, Đại lý APTOMAT ABB Đồng Nai, Đại lý APTOMAT ABB Long An, Đại lý APTOMAT ABB Cần Thơ, Đại lý APTOMAT ABB Huế, nhà phân phối APTOMAT ABB Việt Nam, nhà phân phối APTOMAT ABB Hồ Chí Minh, nhà phân phối APTOMAT ABB Hà Nội, nhà phân phối APTOMAT ABB Đà Nẵng, nhà phân phối APTOMAT ABB Bắc Ninh, nhà phân phối APTOMAT ABB Hải Phòng, nhà phân phối APTOMAT ABB Huế, nhà phân phối APTOMAT ABB Ninh Bình, nhà phân phối APTOMAT ABB Quảng Nam, nhà phân phối APTOMAT ABB Khánh Hoà, nhà phân phối APTOMAT ABB Dung Quất, nhà phân phối APTOMAT ABB Vũng Tàu, nhà phân phối APTOMAT ABB Đồng Nai, nhà phân phối APTOMAT ABB Phú Mỹ, nhà phân phối APTOMAT ABB Bình Dương, nhà phân phối APTOMAT ABB Vsip 1, nhà phân phối APTOMAT ABB Vsip 2, nhà phân phối APTOMAT ABB VSIP I, nhà phân phối APTOMAT ABB VSIP II, nhà phân phối APTOMAT ABB Biên Hoà, nhà phân phối APTOMAT ABB Long An, nhà phân phối APTOMAT ABB Cần Thơ, distributor APTOMAT ABB Việt Nam, distributor APTOMAT ABB Hồ Chí Minh, distributor APTOMAT ABB, distributor APTOMAT ABB Hà Nội, distributor APTOMAT ABB Bắc Ninh, distributor APTOMAT ABB Hải Phòng, distributor APTOMAT ABB  Huế , distributor APTOMAT ABB Đà Nẵng, distributor APTOMAT ABB Quảng Nam, distributor APTOMAT ABB Dung Quất, distributor APTOMAT ABB Khánh Hoà, distributor APTOMAT ABB Bình Định, distributor APTOMAT ABB Đồng Nai, distributor APTOMAT ABB Vũng Tàu, distributor APTOMAT ABB Phú Mỹ, distributor APTOMAT ABB Cát Lái, distributor APTOMAT ABB Biên Hoà, distributor APTOMAT ABB Bình Dương, distributor APTOMAT ABB VSIP 1, distributor APTOMAT ABB VSIP 2, distributor APTOMAT ABB VSIP I, distributor APTOMAT ABB VSIP II, distributor APTOMAT ABB Long An, distributor APTOMAT ABB Cần Thơ, nhà cung cấp APTOMAT ABB, nhà cung cấp APTOMAT ABB Việt Nam, nhà cung cấp APTOMAT ABB Hồ Chí Minh, nhà cung cấp APTOMAT ABB Hà Nội, nhà cung cấp APTOMAT ABB Bắc Ninh, nhà cung cấp APTOMAT ABB Hải Phòng, nhà cung cấp APTOMAT ABB Huế, nhà cung cấp APTOMAT ABB Quảng Nam, nhà cung cấp APTOMAT ABB Đà Nẵng, nhà cung cấp APTOMAT ABB Bình Định, nhà cung cấp APTOMAT ABB Khánh Hoà, nhà cung cấp APTOMAT ABB Bình Thuận, nhà cung cấp APTOMAT ABB Đồng Nai, nhà cung cấp APTOMAT ABB Vũng Tàu, nhà cung cấp APTOMAT ABB Cát Lái, nhà cung cấp APTOMAT ABB Phú Mỹ, nhà cung cấp APTOMAT ABB Biên Hoà, nhà cung cấp APTOMAT ABB Bình Dương, nhà cung cấp APTOMAT ABB VSIP 1, nhà cung cấp APTOMAT ABB VSIP 2, nhà cung cấp APTOMAT ABB VSIP I, nhà cung cấp APTOMAT ABB VSIP II, nhà cung cấp APTOMAT ABB khu công nghệ cao Quận 9, nhà cung cấp APTOMAT ABB khu công nghiệp Tân Bình, nhà cung cấp APTOMAT ABB Long An, nhà cung cấp APTOMAT ABB Cần Thơ, nhà cung cấp APTOMAT ABB khu công nghiệp Amata Biên Hoà, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Việt Nam, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Hồ Chí Minh, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Hà Nội, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Bắc Ninh, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Hải Phòng, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Huế, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Quảng Nam, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Đà Nẵng, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Bình Định, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Dung Quất, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Khánh Hoà, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Bình Thuận, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Đồng Nai, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Biên Hoà, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB khu công nghiệp Amata Biên Hoà, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB khu công nghệ cao quận 9, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB VSIP 1, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB VSIP 2, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB VSIP I, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB VSIP II, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Bình Dương, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB khu công nghiệp Tân Bình, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB khu công nghiệp Tân Tạo, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Long An, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Cần Thơ, nhà nhập khẩu APTOMAT ABB Kiên Giang

Xem thêm
Đang tải bình luận,....

Thông số kỹ thuật

– Dùng cho các ứng dụng yêu cầu dòng cắt cao
– Tiêu chuẩn: IEC 60947-2
– Có vị trí thể hiện trạng thái trip của MCCB
Khả năng cắt (KA) Icn: 120
Dòng định mức (A): 80
Số Pha: 3P
Loại : XT2L 160 TMA 80-800 3p F F
SKU: 1SDA067645R1

Xem thêm

Pepperl Fuchs Việt Nam. Cảm biến Pepperl Fuchs. Nhà phân phối thiết bị Pepperl Fuchs Pepperl Fuchs Việt Nam. Cảm biến Pepperl Fuchs. Nhà phân phối thiết bị Pepperl Fuchs

Pepperl Fuchs Việt Nam. Cảm biến Pepperl Fuchs. Nhà phân phối thiết bị Pepperl Fuchs 

Kết nối Thủy lực từ Bosch Rexroth - Vượt qua các giới hạn.
Kết nối Thủy lực từ Bosch Rexroth - Vượt qua các giới hạn. Chủ nhật | 03/03/2019

Bosch Rexroth trở thành nhà cung cấp hệ thống thủy lực công nghiệp hàng đầu nhờ vào các thành phần, hệ thống thông minh, ứng dụng mở rộng và tri thức về kỹ thuật.

HYDAC Việt Nam - VHTSC là đối tác phân phối HYDAC tại Việt Nam
HYDAC Việt Nam - VHTSC là đối tác phân phối HYDAC tại Việt Nam Thứ 4 | 21/08/2019

VHTSC HYDAC - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG SẢN PHẨM THUỶ LỰC HYDAC TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM GIÁ CẠNH TRANH